Informacje dla autorów

Redakcja zwraca się do autorów o stosowanie następujących zasad, dotyczących formy tekstów nadsyłanych do publikacji w naszym piśmie:

 1. Wszystkie teksty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy.
 2. Zaleca się, aby teksty sporządzane były według następujących norm: czcionka Times New Roman rozmiar 12 (przypisy – 10), interlinia – 1,5 z zastosowaniem marginesów 2,5 cm.
 3. Stosujemy przypisy dolne. Odnośniki do przypisów powinny być umieszczone w tekście przez znakami interpunkcyjnymi: kropką kończącą zdanie (z wyjątkiem, gdy kończy je skrót r. – rok lub podobny) albo przecinkiem, średnikiem wewnątrz zdania (z wyjątkiem, gdy muszą być umieszczone między słowami, których nie oddziela znak interpunkcyjny).
 4. W tekstach zasadniczych przyjmujemy ogólnie przyjęte skróty (np., itp., m.in., rkps, mps, t. z., r., w.)
 5. W zapisach dat nazwy miesięcy podajemy cyfrą rzymską wówczas, gdy występują wraz z dniem i rokiem (bez oddzielających je kropek), w innych przypadkach w ich brzmieniu słownym (13 V 1935 r.; 13 maja; w maju 1935 r.).
 6. Zapisy z języka rosyjskiego, ukraińskiego itp. podajemy w transkrypcji wydawniczej na alfabet łaciński (zgodnie z ogólnymi zasadami, podanymi m.in. w części wstępnej słownika ortograficznego języka polskiego).
 7. W przypisach powinien być zachowany następujący schemat opisu:

a)      przypis archiwalny: nazwa archiwum, po przecinku nazwa zespołu, sygnatura, tytuł dokumentu, data, karta.

b)      druki zwarte: inicjał imienia, nazwisko autora, po przecinku tytuł (kursywą), po przecinku ewentualnie tom, po przecinku miejsce i rok wydania, po przecinku strony; po tytule publikacji zamieszczonej w pracy zbiorowej piszemy: [w:] tytuł pracy i jw.

c)      artykuły w czasopismach: inicjał imienia, nazwisko autora, po przecinku tytuł (kursywą), po przecinku tytuł czasopisma w cudzysłowie, dalej – bez przecinka – rok wydania, po przecinku tom (zeszyt, numer, część), po przecinku strony. W opisach stosujemy cyfry arabskie.

d)      w przypisach używamy skrótów jak w tekście zasadnicznym, a ponadto: zob., por. cyt. za, oraz konwencjonalnych skrótów łacińskich: ibidem, idem (eadem), passim, op. cit. (kursywą).

 1. Cytaty ze źródeł i literatury przedmiotu podajemy w cudzysłowie (antykwą). Tytuły prac naukowych i utworów literackich wyróżniamy kursywą.
 2. Opracowanie tekstów źródłowych:

a)      w nagłówku umieszczamy datę i miejsce powstania dokumentu.

b)      w tekście dokumentu zachowujemy pisownię oryginału (jeśli tekst powstał w języku polskim).

c)      wszelkie wyróżnienia w oryginalnym tekście oddajemy za pomocą czcionki wytłuszczonej.

d)      opuszczenia pochodzące od wydawcy zaznaczamy trzema kropkami w nawiasie kwadratowym […].

e)      pod tekstem podajemy informacje o miejscu przechowywania dokumentu (źródło): skrót nazwy archiwum, nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę jednostki archiwalnej, numer karty oraz informację o formie dokumentu (oryginał/kopia; rkps/mps).

 1. Redakcja prosi o dołączenie do artykułów:

a)      streszczenia w języku angielskim o objętości od ½ do 1 strony maszynopisu.

b)      notki o autorze, zawierajacej podstawowe informacje: rok urodzenia, zawód lub tytuł naukowy, miejsce pracy, zakres zainteresowań badawczych, najważniejsze publikacje.

c)      kilku słów kluczowych w języku polskim i angielskim.

d)      bibliografii wykorzystanych źródeł i opracowań.

 1. Informujemy, że „ghostwriting”, oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej. Wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
ISSN 2299-890X
Libra_logo
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

facebook

facebook