Konrad Majchrzyk

Dziewiąty numer rocznika naukowego „Komunizm”

Szanowni Państwo!

Ukazał się dziewiąty numer rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja”.

nr 9 (2020)

Komunizm_9_2020_na_strone

SPIS TREŚCI

 • Od Redakcji

I. Studia

 • Janusz Kaliński
  Polityka władz Polski Ludowej wobec rolnictwa
  The policy of the People’s Poland authorities towards agriculture
 • Aneta Suchoń
  Prawne aspekty gospodarowania nieruchomościami rolnymi w Polsce w latach 1918–2020
  Legal aspects of agricultural real estate management in Poland in the years 1918–2020
 • Cecylia Leszczyńska
  Prezesi, dyrektorzy i urzędnicy: środowisko bankowe II Rzeczypospolitej i PRL
  Presidents, directors and officials: banking in the Second Republic of Poland and the Polish People’s Republic
 • Mikołaj Iwanow
  Losy ziemiaństwa polskiego w Białoruskiej Sowieckiej Republice Socjalistycznej na obszarze północno-wschodnim dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1921–1939
  The fate of the Polish gentry in the Byelorussian Soviet Socialist Republic in the northeastern area of the former eastern territories of the Republic of Poland in the years 1921–1939
 • Marcin Chorązki
  Krajobraz przemian społecznych w małopolskiej gminie Michałowice w latach 1918–1945
  The landscape of social changes in the Małopolska commune of Michałowice in the years 1918–1945
 • Maria Brodzka-Bestry
  Litewskie siedziby Zanów – Dukszty, Gierkany, Hryszkowszczyzna i Poniemuń. Postscriptum wspomnień Tomasza Zana i Heleny z Zanów Stankiewiczowej
  The Lithuanian seats of the Zan family: Dukszty, Gierkany, Hryszkowszczyzna and Poniemuń. Postscript to the memoirs of Tomasz Zan and Helena Stankiewicz née Zan
 • Teresa Bagińska-Żurawska
  Antoniny na Wołyniu – rozkwit i zagłada po rewolucji 1917 r.
  Antoniny in Volhynia – flourishing and annihilation after the revolution of 1917
 • Mikołaj Iwanow
  Rodzina Wysłouchów. Seweryn i inni
  The Wysłouch family. Seweryn Wysłouch and others
 • Michał Raczkowski
  Z dziejów dóbr ziemskich Szczytno na Kujawach wschodnich od XIX w. do 1945 r.
  From the history of Szczytno in eastern Kujawy, from the 19th century to 1945

II. Varia

 • Adam Radomyski
  Ocena warunków rozwoju systemu obrony powietrznej w Polsce w latach 1945–1970
  Assessment of the conditions for the development of air defence system in Poland in the years 1945–1970
 • Remigiusz Ławniczak
  Nastroje, postawy oraz stosunek mieszkańców Grudziądza i powiatu grudziądzkiego do władzy komunistycznej w 1945 r.
  Moods and attitudes of the inhabitants of Grudziądz and the Grudziądz district towards the Communist authorities in 1945
 • Krzysztof Sychowicz
  Kościół rzymskokatolicki w Polsce północno-wschodniej (województwo białostockie, łomżyńskie i suwalskie) a przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i prawne przełomu lat 1988–1989
  The Roman Catholic Church in north-eastern Poland (Białystok, Łomża and Suwałki voivodeships) and the political, socio-economic and legal changes at the turn of 1989
 • Patrycja Chełminiak
  Polska muzyka rockowa w „Nowej Wsi”
  The Polish rock music in ”Nowa Wieś”

III. Źródła

 • Marek Szajda
  Wpływ Organizacji Rozwoju Twórczości na żydowskie rolnictwo w powojennej Polsce na przykładzie sprawozdania dzierżoniowskiego oddziału ORT za lata 1947–1949

IV. Recenzje

 • Marcin Kruszyński
  Rec.: Anna Ambrochowicz-Gajownik, W cieniu Lazurowego Wybrzeża. Konsulat polski w Marsylii w latach 1919–1940, Warszawa 2019, 308 ss.
 • Martyna Grądzka-Rejak
  Rec.: „Wszystko nas dzieli, ale nic nie może rozdzielić”. Sylwia Chwedorczuk, Kowalska. Ta od Dąbrowskiej, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2020, 364 ss.

Ósmy numer rocznika naukowego „Komunizm”

Szanowni Państwo!

Ukazał się ósmy numer rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja”.

nr 8 (2019)

 

Komunizm_8_2019_na_strone

SPIS TREŚCI 

 • Od Redakcji
 • Michał Przeperski, Daniel Wicenty
  Nie tylko historia polityczna. Postulaty badawcze dotyczące badania transformacji ustrojowej

I. Studia

 • Antoni Dudek
  Stosunek rządu Tadeusza Mazowieckiego do problemu tzw. uwłaszczenia nomenklatury i afery alkoholowej
 • Janusz Kaliński
  Nierolniczy sektor prywatny gospodarki w polityce ekonomicznej władz komunistycznych po 1980 roku
 • Krzysztof Lesiakowski
  Kierunki działalności kontrolnej NIK wobec przedsiębiorstw polonijno-zagranicznych w latach osiemdziesiątych XX wieku
 • Patryk Pleskot
  Kontrwywiadowcza ochrona kapitalizmu. Rozpracowanie Oddziału Warszawskiego „Interpolcomu” w latach 1983–1990
 • Arkadiusz Gryko
  Słupski eksperyment gospodarczy z lat osiemdziesiątych XX w. Między reformą a propagandą
 • Hubert Wilk
  Giełdy samochodowe w latach schyłkowego PRL
 • Mateusz Kubicki
  Planowany proces czy seria niefortunnych decyzji? Analiza przebiegu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Koga” w Helu w latach 1986–1992
 • Ewa Cudzich
  Kapitalizm znad Olzy – nowe zasady gry. Antropologiczny obraz przemytu na pograniczu polsko-czeskim

II. Varia

 • Karol Sacewicz
  Sprawa kpt. Leona Stępnia (maj–grudzień 1949 r.). Przyczynek do historii ORMO w województwie olsztyńskim
 • Filip Kaczmarek
  Okupacja budynku PZPR w Poznaniu
 • Grzegorz Wołk
  Wykpić system. Historia pisma satyrycznego „Jaruzela” (1982–1989)

III. Recenzje

 • Jan Hlebowicz
  Rec.: Daniel Wicenty, Zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze: dysfunkcje w Służbie Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa–Gdańsk 2018, 512 ss.
 • Michał Przeperski
  Rec.: Tomasz Kozłowski, Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989–1990, Warszawa 2019, 328 ss.
 • Piotr Abryszeński
  Rec.: Piotr Brzeziński, Zwijanie sztandaru. Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku w latach 1975–1990, Gdańsk–Warszawa 2019, 520 ss.

IV. Wspomnienia

 • Marcin Kula
  Początek 1989 roku. Zapiski z drugiego rzędu, nieco naiwne, trochę przesiane… ale skomentowane

V. Sprawozdania z konferencji

 • Daniel Czerwiński, Mateusz Kubicki
  Sprawozdanie z konferencji naukowej „Transformacja ustrojowa: geneza, mechanizmy i skutki”

VI. In memoriam

 • Mateusz Rodak
  Janusz Żarnowski (1932–2019)

 

ISSN 2299-890X
Libra_logo
styczeń 2022
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

facebook

facebook